ДЛЯ ТУРБОТЛИВИХ БАТЬКІВ

 

 БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ

 «Перша зустріч із батьками» (1 клас)

Мета: знайомство батьків один з одним та з учителем;  ознайомлення батьків із навчальними вимогами; обговорення проблеми адаптації дітей до шкільного навчання.

Хід зборів

 Вступне слово.

Батьки заходять до класу, де стільці розставлені по колу, сідають.

З першого вересня у ваших дітей все буде по-новому: уроки, вчителька, шкільні товариші. Тепер ми з вами – один великий колектив. Нам належить разом радіти і долати труднощі  вчитися. Разом з дітьми навчаються їхні мами і тата, бабусі й дідусі. Навчається разом зі своїми учнями і вчитель. Сподіваюся, що всі чотири роки наш колектив буде дружним і згуртованим.

II.Знайомство

1.      Вправа « Мікрофон»

Зараз ми з вами познайомимося. Для цього ми проведемо таку гру як “Мікрофон”. У символічний іграшковий мікрофон кожний представиться і скаже, що він хоче побажати своїй дитині у цьому класі.

Я розпочну першою: Мене звати......... Я хочу побажати вашим дітям, щоб вони зростали здоровими фізично і духовно, успішними та розумними.”

Мене звати ...  Я хочу побажати своїй дитинi, яка йде у 1 клас ...“. (Кожна мама чи батько, які присутні, висловлюють свої думки в мікрофон”.

Підсумок: багато хороших думок пролунало і головне, що ви всі хочете бачити своїх дітей здоровими, інтелектуальними, вихованими.

2.     Вправа «Знайомство»

Запропонувати батькам написати ім'я своєї дитини вертикально: згори вниз, а навпроти кожної літери записати якість, особливу рису дитини, що починається з цієї літери.

А — активний,  артистичний...

Р — розумний, рухливий...

Т — творчий...

Е — емоційний, енергійний...

М — милий, малий...

          Інструкція: назвіть своє ім'я і розкажіть коротенько  про свою дитину. Після кожної розповіді  розмістити аркушик з ім'ям дитини на загальному плакаті під назвою  «Майбутні школярики».

3.     “Мозковий штурм

Проблемне питання: На вашу думку, хто має бути у центрі нашої уваги? (Відповідь: дитина)

І у батьків, і у вчителів в центрі уваги дитина. (На дошку в центрі вчитель прикріплює листок на якому написано: дитина.) З однієї сторони дитина зростає у сім’ї і у неї є батьки. (На дошку вчитель прикріплює листок на якому написано: батьки.)

Батьки

Дитина

Учитель

 

 


Чи можна вирішити всі завдання окремо? Отже, мета щодо виховання дітей і у батьків, і у вчителя однакова. Щоб виховати дитину такою, як ми хочемо, потрібно організувати творчу співпрацю вчителів, учнів, батьків у навчально-виховному процесі.

4. Інтерактивна вправа “Готовнiсть дитини до школи”.

З початком навчання у життi дитини вiдбувається дуже багато змiн. Це новi умови життя та дiяльностi, новi контакти, новi стосунки, новi обов’язки. Змiнюється соцiальна позицiя: був просто дитиною, тепер став школярем; соцiальний iнститут навчання i виховання: не садочок, а школа, де навчальна дiяльнiсть стає провiдною. Усе пiдпорядковується навчанню, школi.

Початок навчання у загальноосвітній школі супроводжується суттєвими змінами у системній діяльності дитини на психоемоційному, регуляторному, вегетативному рівнях.

Пристосування (адаптацiя) дитини до школи вiдбувається не одразу. Це досить тривалий процес, пов’язаний зi значним напруженням усiх систем органiзму. Лише через 5 - 6 тижнiв поступово пiдвищуються та стають бiльш стiйкими показники працездатностi, у дитини спадають напруження та тривожнiсть.

Кожен першокласник має свій індивідуальний бар’єр психологічної адаптації до зовнішніх впливів, що виявляються у прагненні досягти рівноваги між психологічними і соціальними потребами.

Залежно вiд стану здоров’я, сiмейної ситуацiї, відвiдування чи не вiдвiдування дитячого садочка, раціональної організації занять і режиму дня адаптацiя до школи має рiзний перебiг.

Легше проходить перiод пристосування до школи i краще справляються з розумовими та фiзичними навантаженнями здоровi дiти. Та сьогоднi лише 20—25 % дiтей iдуть до школи здоровими. Решта мають рiзноманiтнi порушення та вiдхилення у станi здоров’я.

Що ж вiдбувається в органiзмi дитини в першi днi навчання?

• Нестiйка працездатнiсть;

• дуже високий рiвень напруження серцево-судинної системи;

• низькi показники координацiї рiзних систем органiзму мiж собою;

• змiни функцiонального стану центральної нервової системи;

• рiзке зниження навчальної активностi;

• зниження працездатностi;

• до кiнця першої чвертi маса тiла зменшується у 60 % дiтей;

• скарги на втому, головний бiль, сонливiсть, погiршення апетиту, поганий сон;

• розгальмованiсть рухова або в’ялiсть, втома;

• розлади шлунково-кишкового тракту;

• пiдвищення артерiального тиску.

За результатами дiагностики на кiнець жовтня мiсяця 88% дiтей 1 класу мають високий рiвень адаптацiї, 12 % — середнiй рiвень адаптацiї

5. Правила роботи. Вправа «Сімейний статут»

( Поділ на групи)

Ділимо учасників на чотири групи: пори року; ( учасники створюють свої кола).

Зараз ви створили одну велику сім’ю. А для того, щоб уникнути сімейних конфліктів , необхідно виробити й прийняти своєрідний «Сімейний статут», який закріплюватиме правила поведінки та права членів родини . Правила поведінки важливі в житті людини та сус­пільства. Вони допомагають регулювати взаємостосунки людей.

(Наприклад: бути ввічливим; бути позитивним; не критикувати; говорити від свого імені; бути активним; бути толерантним; "піднята рука"; "стоп").

( Учасники на приготованих стікерах пишуть правила, які, на їхню думку, допоможуть їм працювати в одній родині , потім по-черзі презентують правила і вивішують на ватмані  у зображеному колі. Усі правила, які не будуть прийняті – вивішують за колом ) .Шановні  учасники, пропоную вам прийняти правила роботи. 

 Або :  «Для чого в нашому житті існують різні правила?»

 Після відповідей учасників він пропонує прийняти правила роботи  групи  під час зборів     які записуються на плакаті «Правила групи»:

вимкнути мобільний телефон;уважно слухати один одного і не перебивати;

брати активну участь в роботі групи тощо.

4.Робота в групах.

Обговоріть в групі:

- Яка роль батькiв у подоланнi труднощiв, пов’язаних з адаптацiєю дитини до школи?

Завдання: Напишіть на листках 2 поради, для інших батьків, що потрібно робити, щоб дитина успішно навчалася і почувалася в класі? (Кожна група виконує завдання та представляє. Всі поради вчитель прикріплюються на дошку. Вчитель робить висновок.)

Поради батькам:

• Дбати про здоров’я дитини.

• Допомагати у пiдготовцi до школи.

• Органiзувати робоче мiсце дитини.

• Привчати до охайностi й порядку.

• Привчати до самостiйностi.

•Заохочувати найменшi успiхи дитини у навчаннi й поведiнцi, використовуючи для цього слова-схвалення.

• Радiйте вашiй дитинi!

• Розмовляйте з дитиною спокiйним голосом.

• Будьте терплячими.

• Щодня читайте дитинi.

• Заохочуйте зацiкавленiсть та уяву дитини.

Висновок: Психологічна підтримка дитини батьками – одна з основних і важливих умов позитивного адаптаційного періоду.

5.Інтелектуальна розминка.

Нібито тільки вчора вчився малюк ходити, а сьогодні він однією ногою стоїть на шкільному порозі. Школа... Звичайне життя різко змінюється. На уроці вже не можна робити того, що хочеться, а лише те, що потрібне.

Чи готові ви бути батьками першокласни­ка?

Цей тест — інтелектуальна розминка для вас, шановні батьки!

Перед вами — 10 запитань.

 Ваше завдання — закреслити номери тих запитань, на які ви даєте позитивну відповідь.

Тест

1.    Мені здається, що моя дитина вчитиметься гірше за інших.

2.     Я вважаю, що моя дитина часто кривдитиме інших дітей.

3.     На мою думку, чотири уроки — непосильне навантаження для маленької дитини.

4.     Важко бути впевненим у тому, що учителі молодших класів добре розуміють дітей.

5.     Важко уявити, що першокласник може швидко навчитися писати, лічити і читати.

6.     Моя дитина губиться, коли до неї звертається незнайома доросла дитина.

7.     Початкова школа, на мою думку, неспроможна чого-небудь навчити дитину.

8.     Я турбуюся, що однокласники дражнитимуть мою дитину.

9.     Мій малюк, по-моєму, значно слабший за своїх однолітків.

10.             Вважаю, що вчителька не має можливості оці­нювати успіхи кожної дитини.

Учитель. Скільки у вас закреслених цифр?

а) Якщо кількість закреслених відповідей 4 або менше, то у вас є всі підстави оптимістично зустрі­ти перше вересня, ви готові бути батьками першо­класника.

б) Якщо кількість закреслених цифр 5-8, то вам бажано краще підготуватися до можливих трудно­щів.

в) Якщо кількість закреслених цифр 8-10, то подумайте над своїми відповідями ще раз, можли­во, вам варто порадитися з психологом. Для цього ще маєте час.

6. Вправа «Долонька щастя». 

Кожному з батьків дається вирізана із паперу долонька.  

- Напишіть на кожному пальчику долоньки, яку допомогу Ви могли б надати вчителеві у роботі з дітьми.

III. Підсумок

1.Ярмарок ідей «Щаслива дитина»

Психологічно зріла дитина швидко й успіш­но адаптується в новій шкільній ситуації, із біль­шим задоволенням учиться. Шкільна зрілість дити­ни залежить від вашої готовності бути батьками першокласника.

Кожна сім’я прагне бачити свою дитину щас­ливою. Настав час ярмарку ідей батьківського про­екту «Щаслива дитина».

Отже, що потрібно робити для щастя дитини? (Підготовлене сонечко з кульок з променями. Батьки пишуть на промінчиках ідеї і зачитують)  

Ідеї:

Ø пильнуйте, щоб дитина не стала «телеманом»;

Ø привчайте дитину до праці;

Ø формуйте самоповагу; 

Ø будьте вимогливими;   

Ø стимулюйте інтелект дитини;

Ø навчіть дитину шанувати сім’ю;

Ø живіть у хорошому оточенні;

Ø  навчіть дитину спілкуватися;

Ø не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самостійно;

Ø виховуйте відповідальність і порядність.

Учитель. І найголовніше — безумовне прийняття дитини.

2. Гра «Кошик вражень»

Учитель. Що ви дізналися нового під час нашої зустрічі? Що вас турбує? Напишіть відповіді окре­мо на аркушах і складіть їх у кошики відповідно до написів «Дізналися», «Турбує». Ця інформація допоможе нам підготуватися до наступної зустрічі.

3. Рефлексія

Закінчити  батьківські збори мені хотілося словами з аксіоми гуманної педагогіки  Ш.А.Амонашвілі.

“Уявіть Землю, яка летить в Космосі, і скажіть їй ласкаві слова; пошліть добрі думки своїм дітям; закриємо очі – і пошлемо вітання свої батькам; побажайте успіху вчителю, який стоїть перед вами. Хто прекрасно і широко мислить – той ростить свій дух.

Якщо дитина вам що-небудь принесе – обовязково похваліть зроблене і вона зробить ще. Складіть книгу, із сторінок які принесе вам дитина, скажіть, що ви дали друзям її почитати – створіть для кожного уявне штучне середовище.

Дитина повина бути впевнена, що вона всім потрібна і цікава.”

Дякую за увагу та працю! Бажаю Вам успіхів у навчанні та вихованні дитини.  До нових зустрічей.

 

 

 ПОРАДИ БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

1.     Вранці будіть дитину спокійно, з усмішкою та лагідним словом. Не згадуйте вчорашні прорахунки, особливо мізерні, не вживайте образливих слів. 

2.     Не підганяйте дитину, бо розрахувати час – це ваш обов’язок. 

3.     Не відправляйте дитину до школи без сніданку: у школі вона багато працює та витрачає сили. 

4.     Збираючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, скажіть кілька лагідних слів, без зауважень: «Дивись, поводься гарно», «Щоб не було поганих оцінок!». 

5.     Забудьте вислів: «Яку оцінку ти сьогодні отримав?». Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй розслабитися (згадайте,  як вам важко після робочого дня). Коли дитина збуджена і охоче з вами чимось поділитися, вислухайте її.   

6.     Якщо дитина замкнулась, щось її турбує, не наполягайте на поясненні її стану, нехай заспокоїться, тоді вона все сама розповість. 

7.     Зауваження вчителя вислухайте не в присутності дитини. Вислухавши, не поспішайте влаштовувати сварку. Говоріть з дитиною спокійно. 

8.     Після школи дитина не повинна одразу сідати за виконання завдань, а 2 – 3 години має відпочити. Найкращий час для виконання домашніх завдань з 15 до 17 години. 

9.     Не можна виконувати завдання без перерви. Через кожні 15 – 20 хв. Треба відпочивати 10 – 15 хв. 

10.     Під час виконання завдань не стійте над дитиною, давайте їй можливість самостійно працювати. А якщо вже потрібна допомога – без крику, спокійно, з похвалою та підтримкою, вживаючи слова: «не хвилюйся», «ти все вмієш», «спробуймо поміркувати разом», «згадай, як пояснював вчитель». 

11.     У спілкуванні з дитиною не вживайте умовностей: «Якщо ти добре вчитимешся, то…». Часом ставлять заважкі умови, і тоді ви можете опинитися у складній ситуації. 

12.     Протягом дня знайдіть (спробуйте знайти) півгодини для спілкування з дитиною. В цей час головними мають бути справи дитини, її біль, радощі. 

13.     У сім'ї має бути єдина тактика спілкування всіх дорослих з дитиною. Всі питання щодо виховання дитини вирішуйте без неї. 

14.     Завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини, коли її щось турбує. Найчастіше – це об’єктивні показники втоми чи перевантаження. 

15.     Пам’ятайте, що навіть діти 7 – 8 років люблять казки, особливо перед сном, або пісню, лагідні слова. Не лінуйтесь зробити це для них. Це їх заспокоїть, зніме денне напруження, допоможе спокійно заснути й відпочити. Не нагадуйте перед сном про неприємні речі. Завтра новий робочий день, і дитина повинна бути готовою до нього. Ваша доброзичливість допоможе їй у цьому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнення анкети.

Пропоную, перевірити свою роль у вихованні дитини, заповнивши анкети. Відповідайте на питання анкети щиро і відверто, тому що результат будете знати тільки Ви. (На окремих аркушах роздруковані анкети для батьків. Вони читають анкети та виставляють бали. Потім вчитель роздає відповіді на анкетування.)

Анкета № 1

“Так” – 10 балів, “ні” – 0 балів, “не знаю” – 5 балів.

№ п/п

Питання

 

Бали

1.

Часом син, або дочка поводиться так, що залишається тільки руками розводити або звернутися по допомогу до друзів.

 

2.

Іноді ви довіряєте дитині таємницю, яку нікому іншому не розповіли б.

 

3.

Вам доводиться просити в дитини вибачення за свою поведінку.

 

4.

Ви зауважуєте, що характером маля пішло не у вас. І радієте з цього.

 

5.

Коли іграшок (нехай навіть старих) повний будинок, купувати нові немає рації. Навіть якщо є зайві гроші.

 

6.

Ваш малюк – ваш ідеал. Саме про такого ви мріяли все життя.

 

7.

Іноді вам здається, що дитина учить вас по-новому мислити та оцінювати життя.

 

 

Анкета № 2

“Так” – 0 балів, “ні” – 10 балів, “не знаю” – 5 балів.

№ п/п

Питання

 

Бали

1.

Віддеяких дитячих витівок ви вибухаєте. Хоча потім і шкодуєте про це.

 

2.

Інтуїція і досвід – кращі порадники у вихованні дітей.

 

3.

Ви ображаєтеся, якщо хтось негарно висловлюється про вашу дитину.

 

4.

Ваші таємниці – це святе. А от у дитини не повинно бути ніяких секретів від батьків.

 

5.

Неприємності або невдачі нащадка боляче ранять вашу душу і самолюбство.

 

6.

До певного віку кращий засіб виховання – ремінь.

 

7.

Дитина завдає вам більше турбот, ніж радості.

 

8.

Ваша квартира – арена вічної лайки, а супротивники в ній – дорослі і діти.

 

 

 

 

 

Результати анкети

100 – 150 балів.

Загалом Ви здатні іноді розуміти дитину. І навіть можете іноді пристати на її позицію. Якщо на питання анкети Ви відповідали чесно і теорія не розходиться з практикою, вас можна визнати взірцем, гідним наслідування.

50 – 99 балів.

Ви на правильному шляху. Тимчасові труднощі або конфлікти з дитиною можна розвязати, почавши із себе. Тільки не намагайтеся виправдатися нестачею часу або нестерпним характером нащадка. Вплив на нього і контроль над ситуацією у Вас є. Цим потрібно терміново скористатися. І не бійтеся втратити себе. Розуміти не завжди означає приймати. Але без цього розуміння ситуацію не виправити.

0 – 49 балів.

Співчуваємо Вам. Але ще більше Вашій дитині. Адже поруч з нею немає доброго старшого друга, якого вона потребує. І майте на увазі, дитина може знайти його на стороні. Поки улюблене, але зовсім незрозуміле чадо не відвернолося від Вас остаточно, терміново шукайте підхід. З іншого боку, можливо, потрібна допомога психолога або ... самої дитини. Повірте, немає нічого соромного у визнанні власної неправоти. Адже малюк Вам потім щиро скаже дякую.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар